qarğıdalıçılıq : is. k.t. Qarğıdalı yetişdirməklə, becərməklə məşğul olma.
qarğıdalıçılıq 2: is. k.t. Qarğıdalı yetişdirməklə, becərməklə məşğul olma.