qaraağız : is. məh.
1. Canavarın, qurdun ləqəbi.
2. Qoyun sürüsünün qabağına düşən erkək keçi, dıbır.