qastrit : [yun.] tib. Mədənin selikli qişasının iltihabı, mədə katarı.