qaxınc : is. Edilən yaxşılığı adamın üzünə vurma, minnət qoyma, tənə etmə. _ (Başına) qaxınc etmək – etdiyi yaxşılığı başa vurmaq. [Səltənət:] Gör mənim başıma nəyi qaxınc edirlər. Gör mənə kim qaxınc edir! Mir Cəlal. Qazanxan öz-özünə: “Yox, yox, bu, mənim başıma qaxınc olar, bundansa, ölüm yeydir” – deyə düşündü. M.Rzaquluzadə.