qaxac : is.
1. Günəşdə və ya başqa üsul ilə qurudulmuş ət. _ Qaxac etmək – günəşdə və ya başqa üsul ilə qurutmaq (əti).
2. məc. Çox quru və ya qurudulmuş şey haqqında. _ Qaxac olmaq, qaxaca dönmək – bax qaxaclamaq. Çörək gün altında quruyub, qaxaca dönmüşdü. Ə.Əbülhəsən.
3. məc. Çox arıq və cansız adam haqqında.