qaxmaq : f.
1. Var gücü ilə bir şeyi bir yerə vurmaq, çırpmaq. Boşqabı yerə qaxıb sındırdı.
2. Çalmaq, vurmaq, sancmaq, girdirmək. Mıxı divara qaxmaq. ◊ Başa qaxmaq – bax baş.