qayın : is. Ər və ya arvadın qardaşı. Hümmət, Tağı əminin xalası oğlu və həm də qaynı idi. S.S.Axundov. [Yaxşı:] Qaynım dünən araba ilə şəhərə gedib. C.Cabbarlı.
qayın 2: is. [ər. ğayın] Ərəb əlifbasında “ ” işarəsi ilə yazılan hərfin adı.