qayə : is. [ər.] Yüksək məqsəd; bir işin, təşəbbüsün son məqsədi. [Məhərrəm] çalışmaq, çarpışmağın zövqünü dadmış, yaşadığı dövr və mühitin qayəsini az-çox anlamışdı. A.Şaiq. İnsanlara bəxtiyarlıq, ağgün, səadət! Qayəmiz budur ancaq. O.Sarıvəlli. // Ümumiyyətlə, məqsəd, məram. Niyə qıydın sən o solğun mələkə? Bu vurub-yıxmağının qayəsi nə? Ə.Cavad.