qaynaşmaq : f.
1. Bax qaynamaq 4-cü mənada. Kişilər, övrətlər, uşaqlar .. qarışqa kimi qaynaşırlar. C.Məmmədquluzadə. Adamlar stansiyada qaynaşırdılar. A.Şaiq. [Piri baba və qızlar] bir başqa pətəyə çatdıqda gördülər ki, buranın arıları pətəyin ağzında qarışqa kimi qaynaşırlar. S.S.Axundov.
2. Hərəkət etmək, tərpəşmək, bir-birinə qarışmaq. Dağların başında bulud qaynaşmağına baxmayaraq, hava isti idi. Çəmənzəminli. Doğrudan da yuxarıda qəribə bir mənzərə var idi; dağların zirvəsində buludlar qaynaşır. M.Hüseyn.
3. Bax qaynamaq 6-cı mənada.