qaytağı : is. mus. Çox iti surətdə ifa edilən Azərbaycan xalq rəqsi və bu rəqsin havası. Kəndir üstə oynanan rəqslər qaytağı, təkçalma və sairədir. H.Sarabski. ..Orkestr “Qaytağı” çaldıqda biz bu qaytağının havasını (melodiyasını) ilk dəfə eşitdiyimizə baxmayaraq, bu musiqinin marş və təsnif deyil, məhz qaytağı olduğunu düzgün surətdə təyin edə bilirik. Ə.Bədəlbəyli. ◊ Qaytağı oynamaq məc. dan. – ağrıdan qıvrılmaq, çox əziyyət çəkmək. Gecə səhərə qədər diş ağrısından qaytağı oynamışam.