qaytarma : is.
1.Qaytarmaq”dan f.is.
2. bot. Çoxillik çəmən bitkisi.
3. Oyun havalarından birinin adı.