qazi : is. [ər.] bax qazı.
qazi 2: sif. və is. köhn. Qəza edən, düşmənə qarşı müharibə edərək qalib gələn (xüsusilə din yolunda müharibə edən). ..Qazilər deyən şah mənəm. Xətayi.