qazoyl : is. Qaz və neft sözlərinin birləşməsindən yaranan söz.