qibt : is. [ər.] Sonralar ərəblərlə qarışmış qədim Misir əhalisinin adı.