qibtəkeş : sif. [ər. qibtə və fars. ...keş] Qibtə çəkən, qibtə edən.