qlobal : [lat.] Bütün Yer kürəsini bürüyə bilən. Qlobal hadisələr.