qoşaatlı : sif. Bir cüt at qoşulmuş, ikiatlı. Qoşaatlı fayton.