qoşadodaq : sif. Üst dodağı yarıq olan (dəvə, dovşan və b.k. heyvanlar haqqında).