qoşalülə : is. İki lüləsi olan tüfəng, ya tapança. [Qəmər:] Piri baba meşəyə girdikdə qarşımıza dovşan çıxdı. Bunu gördükdə Şəmsi bəy nəzakətlə qoşalüləsini çiynindən çıxar(dı).. S.S.Axundov. O, maşının dayanmasını gözləyib, qoşalülənin tətiyini geriyə çəkdi. M.Hüseyn. // sif. İki lüləsi olan. Qoşalülə tüfəng.