qolbaqlı : sif. Biləyində qolbaq olan, qoluna qolbaq keçirmiş. Qolbaqlı qız.