qoraley : is. zool. Bədəni göy, qarnı və sifəti ağ köçəri quş.