qorxulu : sif.
1. Qorxunc, qorxu hissi doğuran; qorxu gətirən, qorxudan, dəhşətli. Qorxulu nağıllar. Qorxulu yuxu.
2. Təhlükəli, xətərli, xatalı. Qorxulu yol. Qorxulu səfər. – Zəmanənin dəyişikliklərindən bixəbər işə başlamaq yolsuz və qorxulu bir çölə yönəlmək kimidir. A.Bakıxanov. Lakin məktubun başqa əllərə düşməsi olduqca qorxulu bir hadisədir. M.S.Ordubadi. Şəmsiyyə yalnız indi necə qorxulu bir addım atdığını duydu. M.İbrahimov. // Pis nəticə verə bilən, ölümlə nəticələnə bilən. Qorxulu xəstəlik.