qotazlanmaq : məch. Qotaz bağlanmaq, qotazla bəzədilmək.