qovşaq : is. Bir neçə şeyin (rabitə xətlərinin, yolların, çayların, kanalların və s.-nin) qovuşduğu, birləşdiyi yer, nöqtə. Dəmiryol qovşağı. Radio-translyasiya qovşağı. Suelektrik qovşağı (elektrik stansiyaları, kanallar və s. məcmusundan ibarət böyük inşaat). – Gəray isə dənizə baxıb deyir: – Təzə şəhər yollar qovşağında tikilir, böyük rabitələr şəhəri olacaq. Mir Cəlal.