qovl : bax qövl.
qövl 2: is. [ər.] Söz, danışıq. Onun qövlü ilə işi düz gəlmir. – Qövli-zahidlə əməl etməmişəm həşr günü; Var ümidim ki, mənə dadrəs olsun bu əməl. S.Ə.Şirvani. Mənəmmənəm deyənlərin inanma çox da qövlünə; Gərəkli gündə onların qıçındakı fərari gör! M.Ə.Sabir.