qoxarca : is. zool. Qiymətli dərisi (xəzi) olan bir heyvan.