qranul : is. [lat.] Dənəvərləşdirilmiş qatışıq yem.