qrimli : sif. Üzündə qrim olan, üzünə qrim vurmuş.