qudalaşmaq : f. Bir-birinə quda olmaq; qız almaq və ya qız verməklə biri ilə qohum olmaq.