quduzotu : is. bot. Kolluqlarda, quru dağ yamaclarında bitən çoxillik ot bitki.