qulaqlaşmaq : qarş.
1. Bir-biri ilə xəlvəti danışmaq, pıçıldaşmaq. ..Urmi və Xoy konsulları da onlarla tez-tez danışır və qulaqlaşırdı( lar). M.S.Ordubadi.
2. Bir-birinin qulağından tutub dartmaq; dalaşmaq.