qundaqlatmaq : icb. Uşağı qundağa sarıtmaq, bələtmək.
qundaqlatmaq 2: icb. Tüfəngə qundaq bağlatmaq.