quraşdırma :
1.Quraşdırmaq”dan f.is. İnşaat və quraşdırma işlərini xeyli sürətləndirməyə imkan yarandı.
2. sif. Quraşdırılan, quraşdırılmış, bir-birinə quraşdırılan.
3. is. məc. Əsli olmayan söz, xəbər və s.; yalan, uydurma.