qurdboğan : is. bot. Acı və zəhərli şirəsi olan bir bitki, ot.