qurudulmuş : f.sif. Quru hala salınmış. Qurudulmuş meyvə.