quruluş : is.
1. İctimai, dövlət sistem üsulu, idarə üsulu. Quldarlıq quruluşu. Feodalizm quruluşu. Kapitalizm quruluşu. Demokratik quruluş. İctimai quruluş.
2. Üsul, sistem.
3. Bir şeyin qurulma üsulu, təşəkkül forması, düzəliş qaydası, daxili tərtibatı; konstruksiya. Bu maşınların quruluşu çox mürəkkəbdir. Dilin qrammatik quruluşu. Cümlə quruluşu.
4. Bir tam təşkil edən hissələrin bir arada birləşməsi, təşəkkülü, düzülüşü. Yer qabığının quruluşu. Atom quruluşu.