qurumuş : f.sif. Quru hala gəlmiş. Qurumuş ağac. Qurumuş çörək. Qurumuş torpaq. Qurumuş çay. – [Mahirə] qurumuş dodaqlarını dili ilə islatdı. M.Hüseyn.