quşüzümü : is. bot. Salxım şəklində bitən, qırmızı giləli kol bitkisi.