quyruqbulayan : sif. və is. dan.
1. Yaltaq.
2. İt. [Tarverdi axunda dedi:] Məhərrəmin on beşindən sonra bu kənddə bir quyruqbulayan tapa bilməzsən. Qantəmir.