quzğun : is.
1. zool. Qarğa növündən iri və bərk şığıyan yırtıcı quş. Quzğun nəştər qaynaqlı, əyri dimdikli, leş didən bir quşdur. N.Vəzirov. Mən quşların adlarını bilməzdim. Çalağan ilə quzğuna fərq qoymazdım. Onları mənə öyrədən Tağı əmi oldu. S.S.Axundov. Ana .. bir dərənin üzərində qarğaların, quzğunların halay vurub hərləndiyini gördü. M.Rzaquluzadə.
2. məc. 1941-1945-ci illər müharibəsi vaxtı faşist təyyarələrinə verilən ad. ..Quzğunların qanadını bir vuruşda yerə salın! S.Vurğun.