rüsxətnamə : is. [ər. rüsxət və fars. ...namə] Rüsxət vərəqəsi; icazənamə.