rəqiq : is. [ər.] köhn.
1. İncə, nazik.
2. məc. Hər şeydən mütəəssir olan, həssas.