rəsmiləşdirilmək : məch. Rəsmi şəklə salınmaq; qanuniləşdirilmək.