rəsul : is. [ər.]
1. köhn. Elçi, səfir.
2. Peyğəmbər, nəbi. Allahın rəsulu. – ..Elə zənn etdilər ki, bu əlamət rəsuli-Xudanın müsibətinə səbəb vaqe oldu. A.Ə.Axundzadə.