rəvac : sif. [ər.] Müştərisi çox olan; tezsatılan, çoxişlənən, işəgedən. [Hacı Qara:] Zalım oğlu zalım, yüz yol Qurana, peyğəmbərə and içdi ki, çox rəvac maldır. M.F.Axundzadə. ◊ Rəvac tapmaq – irəli getmək, tərəqqi etmək, inkişaf etmək, irəliləmək. Vahidin işi günü-gündən rəvac tapırdı. Mir Cəlal. Rəvac vermək – irəli aparmaq, tərəqqi etdirmək, inkişaf etdirmək; irəlilətmək. Şərq musiqisinin yollarını müsbət bir surətdə təyin etmək və o yollar üzərində musiqimizin tərəqqisinə rəvac vermək üçün çoxdan bəri bir musiqi məktəbinə ehtiyac var idi. Ü.Hacıbəyov.