rəyasət : is. [ər.] Rəislik, başçılıq, rəhbərlik. Vəliəhdin rəyasəti altında çağırılan hərbi müşavirə gecə saat 12-də qurtardı. M.S.Ordubadi. _ Rəyasət heyəti – iclas və ya müşavirənin seçilən rəhbər orqanı. Rəyasət heyəti seçmək. – Mehman rəyasət heyəti içərisində oturmuşdu. S.Rəhimov. // Bəzi idarə və təşkilatların seçilən rəhbər orqanı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti; // həmin orqana daxil olan adamlar. Rəyasət heyətinin təklifi.