radial : [lat.] Radius istiqamətində yerləşən. Radial simmetriya.