radioloq : [yun.]
1. Radiologiya mütəxəssisi.
2. Radioaktiv izotoplarla müalicə üsullarından istifadə edən həkim.