ram : [fars.]: ram etmək – özünə tabe etmək, özünə alışdırmaq, baş əydirmək, özünə lazım olan şəkildə dəyişmək; əhliləşdirmək. Kərəm bir neçə ildən sonra atı tutub öyrətdi, özünə ram elədi. M.Hüseyn. Ram olmaq – tabe olmaq, baş əymək. Görürəm, suların gizli qüdrəti; İnsanın əlində indi ram olur. R.Rza. [Qaşqa day] yavaş-yavaş adamlara ram olurdu. İ.Əfəndiyev.