ranq : is. [fr.] Fərqlənmə dərəcəsi; kateqoriya, rütbə.